Kysymys:

Pitääkö kevytkuorma-autossa käyttää ajopiirturia, jos se on yksityiskäytössä?

Tapio Ketonen:

Ajopiirturia ei tarvitse käyttää, jos kyseessä on sellainen ajo, johon autonkuljettajan työaikalakia ei sovelleta. EU:n asetuksessa 561/2006 artiklassa 3 on lueteltu tapaukset, joihin sitä ei sovelleta.  Sellaisia ovat mm:

ei-kaupalliseen tavarankuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joiden suurin sallittu massa on enintään 7,5 tonnia;hyötyajoneuvot, jotka ovat museoajoneuvoja sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jossa niillä ajetaan, ja joita käytetään ei-kaupallisiin tavaran tai henkilöiden kuljetuksiin.

Myös Suomen lainsääädäntö noudattelee em. asetuksen linjoja. Asetuksessa ajoneuvojen käytöstä tiellä (1257/1992) pykälä 7 sellaisena kuin se on muutettu asetuksella 1221/2007, luetellaan pitkä litania tilanteita, joissa ajopiirturia ei tarvitse käyttää.

Laitanpa tähän linkin, ettei tarvitse kopioida pitkiä tekstejä:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20071221

Kommentit

Kommentoi kysymystä

Sinun tulee kirjautua palveluun voidaksesi kommentoida.