Kysymys:

Voiko Suomessa rekisterissä olevaan autoon ottaa liikenne-/autovakuutuksen ulkomailta? Eikös ainakin liikennevakuutukset ole vastaavia vihreän kortin maissa? Sehän olisi tavaroiden ja palveluiden vapaata liikkumista. Saisi valita halvimman vaihtoehdon.

Tapio Ketonen:

Ei tietääkseni. Liikennevakuutuslaki sanoo seuraavasti:

19 §
Liikennevakuutusta voi harjoittaa, jollei muualla laissa toisin säädetä, ainoastaan sellainen vakuutusyhtiölaissa (1062/79) tai ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa annetussa laissa (635/89) tarkoitettu vakuutusyhtiö, jolla on siihen toimilupa.

19 a §
Jos vakuutuspalvelujen vapaasta tarjonnasta annetussa laissa tarkoitettu ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö aikoo harjoittaa Suomessa liikennevakuutusta ulkomaisesta toimipaikasta käsin, yhtiön on sen lisäksi, mitä sanotussa laissa säädetään, nimettävä tänne edustaja (korvausasiamies) huolehtimaan korvausvaatimusten käsittelyn ja korvausten maksamisen asianmukaisesta järjestämisestä. Korvausasiamies on valtuutettava edustamaan yhtiötä asioissa, jotka koskevat liikennevahinkojen korvaamista ja liikennevakuutusten voimassaoloa.

Siis noilla edellytyksillä homma onnistuu. Vapaaehtoisen vakuutuksen osalta tilanne tietenkin on toinen, mutta asioiden hoitaminen voi olla hankalaa.

Mitä todennäköisimmin vakuutus ulkomaisessa yhtiössä tulisi aika paljon kalliimmaksi. Ainakin vakuutusmaksut ovat muissa Euroopan maissa korkeammalla tasolla. Meillä sitäpaitsi vakuutuksen korvausvastuu on selvästi korkeampi, joten sekin osaltaan nostaa maksuja. Suomessa liikennevakuutuksesta korvataan myös aiheuttanen auton kuljettajan ja matkustajien vahingot.

Kommentit

Kommentoi kysymystä

Sinun tulee kirjautua palveluun voidaksesi kommentoida.