Kysymys:

Millaisissa tapauksissa katsastuksessa auto määrätään teknisen ongelman takia suoraan ajokieltoon? Tai siitä otetaan suoraan kilvet pois?

Tapio Ketonen:

Ajoneuvohallintokeskus (www.ake.fi) on julkaissut nettisivuillaan
katsastuksen arvosteluperusteet. Niihin kannattaa tutustua tarkemmin, sieltä selviää, milloin auto joutuu ajokieltoon.

Arvosteluperusteiden alussa asiasta todetaan seuraavaa: Ajokielto määrätään silloin kun katsastuksessa hylätyssä ajoneuvossa havaittu vika tai puutteellisuus aiheuttaa välitöntä varaa liikenneturvallisuudelle tai merkittävää haittaa ympäristölle.

Tärkeimpiä ajokieltoon johtavia vikoja ovat jarruviat sekä sellaiset viat jousituksessa tai pyörien tuennassa, joiden seurauksena auto voi olla vaarallinen. Esimerkiksi paha ruostevaurio tukivarren kiinnityskohdassa on tällainen syy. Myös liian suuret pakokaasupäästöt voivat johtaa ajokieltoon. Bensakoneisissa näin käy, jos häkä- eli CO-pitoisuus on yli 6 % tai dieselin savutusmittauksessa k-arvo on suurempi kuin 4.

Kilpiä ei katsastuksessa enää vuosiin ole ruuvattu pois. Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta (19.12.2002/1245) sanoo asiasta seuraavaa:

Määräaikaiskatsastuksessa määrätty ajokielto osoitetaan tarralla, jonka ajoneuvon katsastaja kiinnittää tuulilasiin tai muuhun helposti havaittavaan paikkaan ajoneuvossa. Tarraa ei saa poistaa ajoneuvosta ennen kuin ajoneuvo on määräaikaiskatsastuksessa hyväksytty tai ajoneuvolain 56 §:n 2 momentissa tarkoitetun merkittävän ympäristöhaitan vuoksi määrätty ajokielto poistettu.

Kommentit

Kommentoi kysymystä

Sinun tulee kirjautua palveluun voidaksesi kommentoida.