Kysymys:

Tulli on julkaissut nettisivuillaan ulkomailta tuotujen autojen verotuspäätösten kestosta ja päätösten lukumäärästä per.päivä.Luku on 268,9.Vuonna 1999 1.7. toin ensimmäisen autoni Saksasta.Tein verovalituksen, mutta tähän päivään mennessä ei ole mitään kuulunut. Vuonna 1999 tuontiautojen lukumäärä oli 1843 h-autoa, joten verovalitukset vuodelta 1999 kestäisivät tällä vauhdilla n. 7 päivää. Tulli voisi myös julkaista tilaston verovalitusten kestosta.Päähuomio on varmaan nyt tuoduissa autoissa, muut odottakoon. Tulli ei ole myöskään ottanut kantaa tavarantarkastajien auton arvon määrityksiin, kuin yhdessä tapauksessa ; Antti Siilinin auton osalta,se hyväksyttiin.Toisinsanoen, jos yhdeltä hyväksytään ei toiseltakaan voi jättää hyväksymättä. Onko toimitus samaa mieltä?

Tapio Ketonen:

Tullin on toimittava autoverolaki, KHO:n päätökset ja EY-lainsäädäntö huomioon ottaen. Minulla ei ole tietoa siitä, onko Tulli ottanut huomioon tavarantarkastajan lausuntoja, ja jos on, millä tavalla.

Siilinin tapauksessa KHO määräsi Tullin suorittamaan uudelleen Siilinin auton verotuksen. Tapaus oli poikkeuksellisen kiinnostava, mutta KHO:n päätös oli arvonmäärityksen osalta yksittäistapaus. Olen käsitellyt asiaa Tuulilasin nettissä julkaistussa jutussa. Sen löysi myös KHO:n Siilinin jutussa esittelijänä toiminut esittelijäneuvos Marina Äimä. Hän on Verotus-lehdessä esittänyt oman arvionsa asiasta: KHO:n päätös oli erikoistapaus arvonmäärityksestä.

Tulli on erittäin hankalan työmaan ääressä. Sen toisella reunalla ovat valtiovarainministeriön rahakirstun vartijat, jotka haluavat puristaa jokaisen sentin autoverosta, joka on saatavissa. Toisella reunalla taas ovat käytettynä autoja tuovat, jotka haluavat saada autonsa mahdollisimman edullisesti. Lisäksi verotuspäätöksiin vaikuttaa uudet EU-tuomioistuimen ratkaisut. Niitä ei Suomen valtio näytä purematta nielevän.

On hyvin harmillista, että käytettyjen autojen tuonnin verotus on mennyt pikkutarkalta vaikuttavaksi näpertelyksi, jossa arkijärki heittää aika ajoin häränpyllyä. Todellisuudessa auton arvo laskee auton vanhetessa. Nyt Tulli on auton mallisarjan kuukausikohtaisen veroprosentin myötä tekemässä päätöksiä, joiden sisältö on ajoittainmarkkinoiden arvonmäärityksen vastainen. Otan
tästä esimerkin.

Jos auto on aivan samanlainen maaliskuussa kuin heinäkuussa ja molemmissa on yhtä paljon ajokilometrejä sekä aivan samat varusteet, markkinoilla heinäkuun auto on aavistuksen kalliimpi kuin maaliskuun auto.

Tulli asettaa autolle veron, jonka se etsii mallisarjan kuukausikohtaisesta
tilastostaan. Jos maaliskuun autolla on matlampi veroprosentti, autolle määrätään korkeampi vero kuin heinäkuussa käyttöön otetulle.

Markkinat eivät ota kantaa lainkaan veroprosentteihin vaan auton arvoon. Vero-osuus auton käyvässä arvossa siis vaihtelee tämän hetken markkinaolosuhteiden mukaan, eikä sen mukaan, mikä oli veroprosentti uutena.

Tulli ei kykene kohdistamaan autolle määrättyä veroprosenttia täsmällisesti oikein. Se auto, jolle määrätään sen ensirekisteröintihetken perusteella ( esimerkiksi huhtikuu 1995) veroprosentiksi 35, ei useimmiten ole lainkaan myyty huhtikuussa 1995. Paljon todennäköisempää on, että auto on myyty joskus auton tullausta seuranneiden 12 kuukauden aikana. Tämän ajanjakson kuluessa auton ov-hinta on voinut vaihdella. Tosiasiassa Tullin tarkkuus on siis näennäistä.

Olisi paljon järkevmpää sekä Tullin oman työn kannalta että oikeuslaitokseen etenevien tapausten vähentämiseksi, että Tulli käyttäisi veroprosenttina mallisarjan pienintä prosenttia kultakin vuodelta. Vieläkin parempaan varmuuteen yliverottamisen välttämisestä päästäisiin, jos vero olisi mallisarjan alin
tunnettu veroprosentti.

Verotuksen tulisi olla johdonmukaista. Vaikuttaa siltä, että näin ei ole. Pulma ei ole vain veron määrääjissä. Paljolti pulmiin on jouduttu siksi, että autoverolakia tulkitaan tavalla, joka rajoittaa kilpailua markkinoilla. Odotan kiinnistuneena, milloin kilpailuvirasto reagoi näihin ilmiöihin.

Jorma Viitanen

Kommentit

Kommentoi kysymystä

Sinun tulee kirjautua palveluun voidaksesi kommentoida.