Kysymys:

Kerropa, miksi suomessa annetaan romu tms vastaavien autojen seistä moottori yms. vilkasliikenteisten teiden varsilla viikokausia häiritsemässä aurausta ja aiheuttamassa vaaratilanteita muille tielläliikkujille. pari vuotta sitten Nurmijärvellä kuorma-auto törmäsi sumussa tällaiseen kummitukseen.
Joku väitti että suomen laki estää romujen siirtämisen?!

Tapio Ketonen:

Niistä lienee niin helppo ajaa ohi. Joskus 80-luvulla ihmettelin samaa, kun kolmostiellä seisoi pimeä kuorma-auto kolmatta viikkoa ilman mitään varoituskolmioita, toki nippa nappa piennarviivan takana. Kyselin, miksei poliisi puutu asiaan, vaikka Liikkuvan poliisin partioita ajoi varmasti useita kertoja joka päivä ohi. Minulle kerrottiin, että on mahdollista, että ohi ajaneet partiot eivät ole kiinnittäneet auton pitkään seisomiseen huomiota, seisoohan tilapäisesti pysähtyneitä autoja vähän päästä siellä täällä. Etuajo-oikeutetulle tielle pysäköiminen on kiellettyä, mutta ei joka stopista sentään sakkoja kirjoitella.

Asia ehkä hoituisi parhaimmin siten, että ohikulkijat ilmoittaisivat näistä seisovista autoista poliisille. Asia kirjautuisi partioiden tehtävälistoille, jolloin poistaminen nopeutuisi.

Aika usein näissä seisovissa on rekisterikilvet jäljellä. Tällöinhän siirtokulutkaan eivät ole ongelma, ulosottomies vain perimään omistajalta. Omistajakin löytyy helposti, sillä jos rekisteriin merkityllä omistajalla ei ole asiasta todisteita, hänen on pakko maksaa hinauskulut ja myös mahdollinen sakko tai pysäköintivirhemaksu. Toki jos auto on rekisteröity täysin varattoman henkilön nimiin, vastuu kustannuksista jää viime kädessä kunnalle.

Romuajoneuvojen siirtämisestä määrätään laissa ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä, 151/1975.
Se löytyy tuolla numerolla Valtion säädöstietopankista osoitteesta www.finlex.fi

Suomen laki ei siis estä siirtoa, päinvastoin. Lain 2. pykälä määrittää ne tapaukset, joissa auto voidaan siirtää:

Ajoneuvo voidaan siirtää:
1) jos se on pysäköity virheellisesti tai sijoitettu siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti estyy tai häiriintyy;
2) jos se on sijoitettu siten, että se aiheuttaa ilmeistä haittaa tienpidolle tai kadun tahi rakennuskaavatien kunnossa- ja puhtaanapitämiselle; taikka
3) jos se, ottaen huomioon ajoneuvon kunto, sijoitusaika samalla paikalla tai muut niihin verrattavat seikat, on katsottava hylätyksi.

Kolmas pykälä määrittelee, kuka tekee tarvittavan siirtopäätöksen:

Ajoneuvon siirtämisestä päättää ja siirtämisen toimittaa:
1) edellä 2 §:n 1 kohdassa mainituissa tapauksissa poliisipiirin päällikkö tai hänen sijaansa pysäköinninvalvojaksi määrätty henkilö taikka kunnallinen pysäköinninvalvoja tahi, heidän antamiensa ohjeiden mukaisesti, muu poliisimies tai valvonta-apulainen;
2) edellä 2 §:n 2 kohdassa mainitussa tapauksessa yleisten teiden osalta valtio tienpitäjänä, katujen ja rakennuskaavateiden osalta kunta sekä yksityisten teiden osalta poliisipiirin päällikkö; sekä
3) edellä 2 §:n 3 kohdassa mainitussa tapauksessa kunnallishallitus tai sen määräämä kunnallinen lautakunta tahi viranhaltija.
Siirtopäätöksessä on todettava, onko kysymyksessä romuajoneuvo.

Kommentit

Kommentoi kysymystä

Sinun tulee kirjautua palveluun voidaksesi kommentoida.