Kysymys:

Uusien autojen tietotekniikan lisääntymisen johdosta kiinnostaa sydänsairaana tahdistimen käyttäjänä autojen infotainmentin SAR- arvot. Eli kuinka paljon autossa on radio/sähkömagneettista säteilyä ja voiko se vaikuttaa jo sydämentahdistimen toimintaan. Entä kuinka paljon säteilyä (magneettista/ sähköistä/ radio) on sähköautoissa. Erityisesti kun puhelin linkataan toimimaan auton laitteiston kanssa. Thdistimen valmistajan suositus on välttää erilaisia magneetti/ sähkökenttiä, esim lentokentillä käsitarkistus ja kännykkä vhintään 25cm etäisyydellä laitteesta ja 20m etäisyys kantaverkon sähkölinjoihin.

Tapio Ketonen:

Asia on tärkeä ja kiinnostava. Haku netistä toi useita asiaa käsitteleviä kirjoituksia. Tero Haapalan diplomityössä Tampereen teknillisessä yliopistossa keväältä 2012 tutkittiin sydämentahdistimen ja rytmihäiriötahdistimen toimintaa sähköasemalla, 400 KV voimalinjan läheisyydessä ja Tampereen teknillisen yliopiston suurjännitelaboratoriossa. Tehdyissä 45 mittauksessa vain yksi rytmihäiriötahdistin häiriintyi laboratoriossa tehdyssä kokeessa.

Työterveyslaitoksen julkaisu Miten sähkömagneettiset kentät vaikuttavat sydäntahdistimiin pitää tahdistimiin liittyvää riskiä pienenä. Samoilla linjoilla on Säitelyturvakeskuksen Kannanotto natkapuhelimista ja terveydestä. Sähköautojen SAR-arvoista en löytänyt tietoja, mutta koska niissä korkeajännitteiset ja suuria virtoja siirtävät kaapelit ovat metallikorin ulkopuolella, ne eivät ilmeisesti ole nousseet ongelmallisiksi, Kaikkiaan sähkömagneettinen säteily ja sen haitat näyttäisivät liittyvän pääasiassa matkapuhelimiin ja ennen kaikkea käytöstä jo poistuneisiin 400 MHz alueella toimiviin NMT-puhelimiin.

Kommentit

Kommentoi kysymystä

Sinun tulee kirjautua palveluun voidaksesi kommentoida.