Neste Oil Ralli 2015: EK 19 ja EK 20 Myhinpää

16.07.2015 |

Alla lähestymisohjeet / See the direction information below

Watch the English version of the video!

 

Pohjakartta: O-MapperKartta-aineistona on käytetty Maanmittauslaitoksen maastotietokantaaAineisto on ladattu latauspalvelusta 2/2015.Reittipiirros/Route, AKK Sports Ltd.

Ajo-ohjeet Jyväskylästä

P6, P5, P4,P2 ja P1: Aja Jyväskylästä tietä 9 (E63) Kuopion suuntaan Vaajakoskelle. Jatka tietä nro 9 Kanavuoreen liikenneympyrästä (ABC)  vasemmalle tietä 9 (E63) Kuopion/Varkauden/Pieksämäen suuntaan.

P6 ja P4: Aja 42 km ja käänny vasemmalle, viitta Säkinmäki 14. Aja tätä tietä 14 km ja käänny oikealle tielle 5300 suuntaan Myhinpää 16. Seuraa opasteita. Huom: P4:lle ajo vain ennen sulkuajan alkua!

P5: Aja 45 km ja käänny vasemmalle, viitta Armisvesi 7. Aja noin 4 km

P2: 55 km ja käänny vasemmalle, viitta Myhinpää 5. Seuraa opasteita.

P1: 65 km ja käänny vasemmalle, viitta Saahkari 6.  HUOM! Mikäli tulet etelästä tietä numero 4, suosittelemme reittiä Toivakan kautta tielle nro 13 ja edelleen tielle nro 9

Ajo-ohjeet Kuopiosta

P1, P2,P3, P4, P5, ja P6: Aja Kuopiosta tietä 5/9  (E63) noin 22 km ja käänny oikealle tielle nro 9 Jyväskylän/Suonenjoen suuntaan. Aja noin 34 km teiden 9 ja 69 risteykseen, josta

P1: jatka tietä 9 edelleen n. 14 km ja käänny Saahkari 6

P2 ja P4: jatka tietä 9 edelleen n. 23 km ja käänny oikealle Myhinpää 5. Huom P4:lle ajo vain ennen sulkuajan alkua!

P3: käänny tielle nro 69 ja aja n. 17 km ja käänny vasemmalle Hanhitaipale/Konnekoski

P5: jatka tietä 9 edelleen n. 33 km ja käänny oikealle suuntaan Armisvesi 7.

P6: jatka tietä 9 edelleen n. 36 km ja käänny oikealle suuntaan Säkinmäki 14    

Ajo-ohjeet pohjoisesta (Konneveden kautta)

P5 : Käänny tieltä nro 4 (E75) Suonenjoen suuntaan tielle nro 69 ja aja noin 30,5 km. Käänny oikealle tielle 641, viitta Hankasalmi 29. Aja noin 22,5 km ja käänny vasemmalle tielle 5300 suuntaan Myhinpää 24, jota aja noin 17 km.   

P3: Käänny tieltä nro 4 (E75) Suonenjoen suuntaan tielle 69. Aja noin 67,5 km ja käänny suuntaan Hanhitaipale/Konnekoski 

JUTTU JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

---

From Jyväskylä

P5, P4, P2 and P1: Follow highway 9(E63) from Jyväskylä towards Kuopio as far as Vaajakoski. Carry on along highway 9 to Kanavuori. Turn left from the roundabout (ABC, roads 4/9), still along highway 9 (E63) towards Kuopio/Varkaus/Pieksämäki.

P5: Drive for 42 km and turn left following sign Säkinmäki 14. Drive for 14 km and turn right to road 5300 towards Myhinpää 16. Follow signposting.

P4: Drive for 45 km and turn left, sign Armisvesi 7. Drive for approx. 4 km.

P2: Drive for 55 km and turn left, sign Myhinpää 5. Follow signposting.

P1: Drive for 65 km and turn left, sign Saahkari 6.

NOTE! If you approach from the south along highway 4, we recommend a route via Toivakka to road 13 and then to road 9.

From Kuopio

P1, P4, P5 and P2: Follow highway 5/9 (E63) from Kuopio for approx. 22 km. Turn right to highway 9 towards Jyväskylä/Suonenjoki. Drive for 34 km to junction of 9 and 69, then:

P1: Carry on along 9 for approx. 14 km and turn towards Saahkari 6.

P2: Carry on along 9 for approx. 23 km and turn right towards Myhinpää 5.

P3: Turn to road 69 and drive for approx. 17 km. Turn left to Hanhitaipale/Konnekoski.

P4: Carry on along 9 for approx. 33 km and turn right towards Armisvesi 7.

P5: Carry on along 9 for approx. 36 km and turn right towards Säkinmäki 14    

Approach from the north (via Konnevesi)

P5: Turn off highway 4(E75) to road 69 towards Suonenjoki. Drive for approx. 30,5 km. Turn right to road 641, sign Hankasalmi 29. Drive for approx. 22,5 km. Turn left to road 5300 towards Myhinpää 24. Drive for approx. 17 km.  

P3: Turn off highway 4(E75) to road 69 towards Suonenjoki. Drive for 67,5 km and turn towards Hanhitaipale/Konnekoski.

Tilaa Tuulilasin viikkokirje, joka pitää sisällään automaailman ajankohtaisimmat ja tärkeimmät asiat. Viikkokirje ilmestyy perjantaisin.

Lue uusin Tuulilasi diginä hintaan 4,90.

Kommentit

Kommentoi artikkelia

Sinun tulee kirjautua palveluun voidaksesi kommentoida.