Neste Oil Ralli 2015: EK 4 ja EK 8 Ouninpohja

16.07.2015 |

Alla lähestymisohjeet / See the direction information below

Watch the English version of the video!

Pohjakartta: O-Mapper

Kartta-aineistona on käytetty Maanmittauslaitoksen maastotietokantaaAineisto on ladattu latauspalvelusta 2/2015.Reittipiirros/Route, AKK Sports Ltd.

Jyväskylästä

P1, P2, P3, P4, P7, P8, P9, P10 ja P12: Aja Jyväskylästä tietä 9(E63) Tampereen suuntaan Jämsän liikenneympyrään (tiet 9/24/56).

P1 ja P2(vain moottoripyörät): Jatka tietä 9 Tampereen suuntaan n. 17,5 km.

P3: EK:na käytettävää tietä pitkin vain ennen sulkuajan alkua.

P4: Jatka tietä 9 noin 12,7 km Tampereen suuntaan ja käänny vasemmalle opasteen mukaan. Huom: viimeiset noin 6 km karkeasoraista ja osin kivikkoista metsäautotietä. Vain henkilöautot ja moottoripyörät!

P7: Jatka tietä 9 Tampereen suuntaan noin 8,5 km ja käänny oikealle ”vanhalle tielle” viitan Järvenpääntie mukaan. Huom: Vain henkilöautot ja moottoripyörät

P8: Jatka tietä 9 Tampereen suuntaan noin 7 km ja käänny vasemmalle suuntaan Rapsulantie.

P9: (Kakaristo): Jatka tietä 9 Tampereen suuntaan:

- Henkilöautot: Aja noin 3,7 km ja käänny vasemmalle viitan Alhojärvi 2 suuntaan.

- Linja- ja asuntoautot sekä moottoripyörät: Aja noin 4,6 km ja käänny vasemmalle viitan Kakaristo mukaan.

P10 ja P12: Jatka tietä 9 Tampereen suuntaan noin 1,5 km ja käänny vasemmalle tielle 3291 suuntaan Hassi.

P5, P6 ja P11: Käänny Jämsän liikenneympyrästä tielle 24 Lahden suuntaan. Aja noin 14 km ja käänny oikealle suuntaan Hassi 7.

Huom: P5:ltä bussikuljetus (maksullinen) Mutaseen.

P6: Autoilla vain ennen sulkuajan alkua.

P12 (vaihtoehtoreitti): Aja tietä 24 Lahden suuntaan 5,5 km käänny oikealle suuntaan Kattilajärvi 2.

Tampereelta

Aja tietä 9(E63) Jyväskylän suuntaan Orivedelle. Jatka Orivedeltä teiden 9/58 risteyksestä edelleen Jyväskylän suuntaan.

P1 ja P2(vain moottoripyörät) ja P3: Aja noin 32 km ja käänny oikealle viitan Hämepohja 2 mukaan. Huom: P3 vain ennen sulkuajan alkua!

P4: Aja noin 36,8 km ja käänny oikealle opasteen mukaan. Huom: Viimeiset 6 km osin kivikkoista metsäautotietä! Vain henkilöautot ja moottoripyörät!

P8: Aja noin 43 km ja käänny oikealle suuntaan Rapsulantie.

P9: Asuntovaunut, linja-autot ja moottoripyörät: Aja noin 45 km ja käänny oikealle suuntaan Kakaristo. Henkilöautot: Aja noin 46 km ja käänny oikealle suuntaan Alhojärvi 2.

P10 ja P12: Aja noin 48 km ja käänny oikealle tielle 3291 suuntaan Hassi.

P5, P6 ja P11: Aja Jämsän liikenneympyrään (tiet 9/24/56) ja käänny oikealle tielle 24 Lahden suuntaan. Aja noin 14 km ja käänny oikealle suuntaan Hassi 7.

Huom: P5:llä maksullinen bussikuljetus Mutaseen. P6: Pääsy vain ennen sulkuajan alkua.

Lahdesta

Aja tietä 24 Lahdesta Jämsän suuntaan Kuhmoisiin ja Kuhmoisista edelleen Jyväskylän suuntaan.

P5, P6 ja P11: Aja noin 23 km ja käänny vasemmalle suuntaan Hassi 7. Huom: P5:llä maksullinen bussikuljetus Mutaseen. P6: Pääsy vain ennen sulkuajan alkua

JUTTU JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

P12: Aja noin 31,5 km ja käänny vasemmalle suuntaan Kattilajärvi 2.

P1–P4 ja P7–P10: Aja noin 37 km Jämsän liikenneympyrään (tiet 24/56/9) ja seuraa ohjeita Jyväskylästä tuleville.

---

From Jyväskylä

P1, P2, P3, P4, P7, P8, P9, P10 and P12: Follow highway 9(E63) from Jyväskylä towards Tampere to Jämsä roundabout (roads 9/24/56).

P1 and P2 (motorcycles only): Carry on along highway 9 towards Tampere for approx. 17,5 km.

P3: Access along the road used for SS only before road closing time.

P4: Carry on along highway 9 for approx. 12,7 km towards Tampere and turn left following sign. NOTE: last 6 km is along forestry road with a surface of rough gravel and partly rocky. Passenger cars and motor cycles only!

P7: Carry on along highway 9 towards Tampere for approx. 8,5 km and turn right following sign Järvenpääntie. NOTE: Passenger cars and motor cycles only!

P8: Carry on along highway 9 towards Tampere for approx. 7 km and turn left towards Rapsulantie.

P9: (Kakaristo): Carry on along highway 9 towards Tampere:

- Passenger cars: Drive for approx. 3,7 km and turn left following sign Alhojärvi 2.

- Buses, motorhomes and motor cycles: Drive for approx. 4,6 km and turn left following sign Kakaristo.

P10 and P12: Carry on along highway  9 towards Tampere for approx. 1,5 km and turn left to road 3291 towards Hassi.

P5, P6 and P11: Take road 24 from Jämsä roundabout towards Lahti. Drive for approx. 14 km and turn right towards Hassi 7. NOTE: Bus transfer (fare) from P5 to Mutanen.

P6: By car only before road closing time.

P12 (alternative route): Follow road 24 towards Lahti for approx. 5,5 km and turn right towards Kattilajärvi 2.

From Tampere

Follow highway 9(E63) towards Jyväskylä to Orivesi. Carry on towards Jyväskylä from junction of roads 9/58 in Orivesi.

P1 and P2(motor cycles only) and P3: Drive for approx. 32 km and turn right following sign Hämepohja 2. NOTE: P3 only before road closing time!

P4: Drive for approx. 36,8 km and turn right following sign. NOTE: Last 6 km is partly rocky forestry road! Passenger cars and motor cycles only!

P8: Drive for approx. 43 km and turn right towards Rapsulantie.

P9: Caravans, buses and motor cycles: Drive for approx. 45 km and turn right towards Kakaristo. Passenger cars: Drive for approx. 46 km and turn right towards Alhojärvi 2.

P10 and P12: Drive for approx. 48 km and turn right to road 3291 towards Hassi.

P5, P6 and P11: Drive to Jämsä roundabout (roads 9/24/56) and turn right to road 24 towards Lahti. Drive for approx. 14 km and turn right towards Hassi 7. NOTE: Bus transfer (fare) from P5 to Mutanen. P6: Access only before road closing time.

From Lahti

Follow road 24 from Lahti towards Jämsä until you arrive in Kuhmoinen, then carry on towards Jyväskylä.

P5, P6 and P11: Drive for approx. 23 km and turn left towards Hassi 7. NOTE: Bus transfer (fare) from P5 to Mutanen. P6: Access only before road closing time.

P12: Drive for approx. 31,5 km and turn left towards Kattilajärvi 2.

P1–P4 and P7–P10: Drive for approx. 37 km to Jämsä roundabout (roads 24/56/9) and then follow instructions from Jyväskylä.

Tilaa Tuulilasin viikkokirje, joka pitää sisällään automaailman ajankohtaisimmat ja tärkeimmät asiat. Viikkokirje ilmestyy perjantaisin.

Lue uusin Tuulilasi diginä hintaan 4,90.

Kommentit

Kommentoi artikkelia

Sinun tulee kirjautua palveluun voidaksesi kommentoida.