Kohta poliisi voi suitsia ulkomaisia kaahareita aiempaa tehokkaammin

28.03.2014 | TL-verkkotoimitus
Kohta poliisi voi suitsia ulkomaisia kaahareita aiempaa tehokkaammin

Hallitus esittää vahvistettavaksi tieliikennelain muutosta, joka parantaa EU-maiden välistä tiedonvaihtoa liikennerikoksista ja -rikkomuksista. Laki tulee voimaan 14. huhtikuuta, kertoo Liikenne- ja viestintäministeriö.

Muutoksen myötä poliisi voi lähettää toisessa EU-maassa rekisteröidyn ajoneuvon omistajalle, haltijalle tai tilapäiselle käyttäjälle ilmoituksen esimerkiksi nopeusrajoituksen rikkomisesta, rattijuoppoudesta tai punaisia päin ajamisesta.

Ilmoituksen tulee sisältää tiedot muun muassa tekopaikasta ja -ajasta, ajoneuvosta ja mahdollisesti seuraavasta rangaistuksesta. Ilmoitus on tehtävä sillä kielellä, joka on ajoneuvon rekisteriasiakirjassa tai joka on joku kyseisen valtion virallisista kielistä.

Lakimuutoksella halutaan varmistaa liikennerikosten ja -rikkomusten tutkinnan tehokkuus myös silloin, kun teoissa käytetty ajoneuvo on rekisteröity toisessa EU:n jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa rikos tai rikkomus on tehty.

JUTTU JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

Tiedonvaihto toteutetaan yhteisen Eucaris-tietojärjestelmän avulla.

Liikennerikosten ja -rikkomusten kansainvälinen tiedonvaihto on aiemminkin ollut mahdollista Euroopan unionissa. Suomen tieliikennelakiin ja ajoneuvoliikennerekisteristä annettuun lakiin tehdyillä muutoksilla parannetaan tiedonvaihtoa ja henkilötietojen käsittelyä.

Seuraa Tuulilasin tallin ja automaailman tapahtumia Facebookissa

Kommentit

Kommentoi artikkelia

Sinun tulee kirjautua palveluun voidaksesi kommentoida.